czwartek, 5 listopada 2009

Blue Blue Blue

Brak mi niebieskiego nieba, a szare mi sie nie podoba. Brak mi kolorowych liści. Liści w ogóle, bo po ostatnich przymrozkach opadły juz prawie wszystkie. Brak mi światła słonecznego.
Na szczęście świat kolorowych kamieni, zamkniętych w srebrnych splotach biżuterii, pozwala nasycić wzrok barwami. Ciemny błękit topazów i kwarcowych brioletek jak niebo letnim popołudniem. Jak woda w górskim potoku. Jak płatki kwiatków polnych.

Naszyjnik i kolczyki pełne lata w środku chmurnej jesieni.
*********************************************************
I am in need of blue sky and I don't like gray. I am in need of colourful leaves. Leaves in general, beacuse most of them have fallen after the latest frosts. I am in need of sunlight.
Fortunately the world of colourful gems, captured in jewellery silver coils, lets feast eyes on colours. Deep blue of topaz and quartz briolettes as the sky in the summer afternoon. As the water in mountain brook. As fieldflowers petals.

The necklace and earrings full of Summer in the middle of gray Autumn.